ПолезноСолун разполага с два дежурни 24-часови телефонни номераС оглед подобряване обслужването на гражданите, пътуващи за Р Гърция, дирекция „Консулски отношения” съобщава, че Генералното консулство в Солун разполага с два дежурни 24-часови телефонни номера […]

Повече...


България е сред 9 –те страни в Европейския съюз с най-ниско равнище на безработицаРавнището на безработица у нас средно за 2009 година е 7.59%. Последните данни на ЕВРОСТАТ сочат, че средномесечното равнище на безработица за единадесетте месеца за ЕС […]

Повече...

X
- Enter Your Location -
- or -